Som et nyt initiativ, præsenterer Ishøj Naturcenter i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse, et nyt socialt tilbud for kommunens udsatte borgere. Tilbuddet er primært målrettet unge mennesker inden for autismespektret, som har interesse for natur, dyreliv og håndværk.

Naturhjælpernes formål, består i at skabe et trygt og kompetenceudviklende læringsmiljø for den unge. Omdrejningspunktet for forløbet er personlig, faglig og social udvikling, der tilgodeser den unges særlige behov. 

I samarbejde med den unge, forældre og andre relevante samarbejdspartnere, vil der blive blive udarbejdet et udbytterigt forløb med fast ugeskema og en nøje tilrettelagt kalender, der bevirker, at de daglige rutiner bliver overskuelige og strukturerede for den unge.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi tilbyder den unge et spændende, lærerigt og udfordrende forløb, centreret omkring opgaver, der understøtter Naturcenteret, Bredekærgård og den tilknyttede dyrepark. Vi bestræber os på at værne om den unges interesser, med henblik på videreudvikling og dygtiggørelse, inden for de fagområder, der har interesse for den unge. 

Den unge tilegner sig praktisk viden og erfaring inden for pleje af dyr, samt håndtering af værktøj og maskiner.

I henhold til projektets ønske om at styrke den unges sociale kompetencer, vil den unge bl.a. få muligheden for at formidle sin naturfaglige viden over for Ishøj Kommunes børn og unge, via naturcenterets mange arrangementer. 

Ydermere vil den unge blive kreativt udfordret i forbindelse med diverse naturprojekter i Ishøj Kommune, såsom etablering af maritim nyttehave, opsætning af stenrev og biavl.

Kompetencegivende mål for den unge

Foruden faglig og personlig udvikling, sætter vi en dyd i at ruste den unge bedst muligt i sit fremtidige virke. Derfor tildeler vi den unge et kompetence- og kursusbevis, hvori hans/hendes resultater og tilegnede kompetencer vil fremgå. Som led i styrkelsen af den unges faglige profil, udarbejder vi ligeledes et fyldestgørende CV, der illustrerer den erhvervserfaring, som den unge har oparbejdet sig gennem forløbet.

Der vil ydermere være mulighed for at erhverve sig et speedbådsbevis, samt dokumentation på søfartserfaring. 

Skulle der gennem forløbet, opstå mulighed for at tilegne sig praktisk erfaring, inden for andre relevante områder, vil den unge ligeledes blive tilbudt at udvikle sine kompetencer yderligere herigennem.

Arbejdspladsen

Naturcenterets hovedkontor befinder sig på Bredekærgård, i midten af Tranegilde Bygade. 

Gården befinder sig i idylliske omgivelser, i centrum af Ishøjs storslåede natur. Bredekærgård huser ikke blot Ishøj Naturcenter - stedet drives af Center for Kultur og Fritid, mens en række andre foreninger ligeledes har deres base på gården. 

På og omkring Bredekærgård, kan man opleve et rigt dyreliv. Gården er samlingssted for alverdens naturoplevelser, bl.a. i kraft af bålsteder, børne-haver og naturskønne vandreruter. Udendørsaktiviteterne suppleres af gårdens grejbank, der stiller et alsidigt udvalg af udstyr til rådighed.

Naturcenteret er ligeledes tilknyttet to eksterne baser - Skovhytten og Havhytten, der tilgodeser henholdsvis oplevelser i skoven og ved stranden.

Senest opdateret 11. januar 2021